THỜI GIAN LÀM VIỆC
Thứ Hai - Thứ Sáu: 08:00-15:00

CÁC NGÀY NGHỈ LỄ NĂM 2020

Tháng 1
- Tết Dương lịch, Ngày thứ tư: Ngày 01 tháng 01 năm 2020
- Tết Nguyên Đán, Thứ năm đến Thứ tư, ngày 23 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1

Tháng 4
- Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày thứ năm: Ngày 2 tháng 04 năm 2020;
- Ngày Thống nhất đất nước, thứ năm, ngày 30 tháng 04 năm 2020

Tháng 5
- Ngày Quốc tế Lao động, Thứ sáu: Ngày 01 tháng 05 năm 2020

Tháng 9
​- Ngày Quốc khánh Việt Nam, Thứ tư: Ngày 02 tháng 09 năm 2020
 
Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​