​​​​​

Ông HOÀNG VĂN LỢI

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

tại Cộng hòa Nam Phi, kiêm nhiệm Cộng hòa Namibia, Cộng hòa Zimbabwe, 

Cộng hòa Botswana, Vương quốc Lesotho và Vương quốc Eswatini

____

​ 

Thông tin cá nhân

Đại sứ Hoàng Văn Lợi sinh năm 1963 tại Quảng Trị, Việt Nam. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm công tác và gắn bó với ngành Ngoại ​giao trong gần 40 năm. 

Ông đã lập gia đình và có hai con.

Học vấn

Tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế, Việt Nam, chuyên ngành Quan hệ quốc tế. ​

Tốt nghiệp Thạc sĩ về Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Việt Nam, năm 2007.

Thông thạo tiếng Anh.

Sự nghiệp ngoại giao

Ngày 01/11/2019 ông Hoàng Văn Lợi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi, kiêm nhiệm Cộng hòa Namibia, Cộng hòa Zimbabwe, Cộng hòa Botswana, Vương quốc Lesotho và Vương quốc Eswatini. 

Ông Hoàng Văn Lợi đến Nam Phi bắt đầu nhiệm kỳ công tác ngày 24/02/2020 và ngày 19/11/2020 đã trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Cyril Ramaphosa. 

Từ năm 2014 đến tháng 11/2019, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Từ tháng 11/2012 đến tháng 11/2014, ông là Trưởng phòng thuộc Văn phòng Bộ và sau đó là Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao. 

Từ tháng 2/2009 đến tháng 9/2012, ông được cử đi mở Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, giữ chức vụ Tham tán, Người thứ hai Đại sứ quán.

Từ tháng 6/2004 đến tháng 2/2009, ông là chuyên viên và sau đó là Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Ngoại giao

Ông Hoàng Văn Lợi vào ngành Ngoại giao năm 1984; trải qua công tác ở nhiều cương vị khác nhau tại các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao: Vụ Trung Quốc, Vụ Cuba – Mỹ Latinh, Vụ Lễ tân, Vụ Châu Á 3, Adhoc Campuchia, Vụ Tổng hợp đối ngoại và các Đại sứ quán Việt Nam tại Úc và Mỹ. 

Khen thưởng

Trong quá trình công tác, Đại sứ Hoàng Văn Lợi đã được tặng nhiều hình thức khen thưởng, trong đó có Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


​​
​​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​