ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM PHI

- Địa chỉ: 87 Brooks street, Brooklyn, Pretoria, South Africa.

- Tổng đài: + 27 (0)12-362-8119, + 27 (0)12-362-8118

- Điện thoại bảo hộ công dân: +27 0)81- 823-916​    

- Fax: + 27 (0)12-362-8115

- Email: embassy@vietnam.co.za

- Website: https://vnembassy-pretoria.mofa.gov.vn

​DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

1. Ông Hoàng Văn Lợi, Đại sứ 

Điện thoại: +27 (0)12-362-8119 (101) 

Email: hom@vietnam.co.za

2. Bà Hà Phi Nga, Bí thư thứ nhất

Tel: +27 (0)12-362-8119 (102)

Di động: + 27 (0)61-246-0620

Email: haphingasa@gmail.com 

3. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Bí thư thứ ba

Điện thoại: + 27 (0)12-362-8119 (104)

Di động: +27 (0)81- 823-9164

Email: hiennguyenvinh79@gmai.com

4.  Ông Vũ Đức Dương, Tùy viên

Tel: +27 (0)12-362-8119 (103)

Di động: + 27 (0)61-246-0620

Email: vuducduongsa@gmail.com 


VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ

Địa chỉ: 198 Silver Oak Avenue, Waterkloof, Pretoria, South Africa

5.  Ông Phạm Thanh Hải, Bí thư thứ nhất, Trưởng Văn phòng

Điện thoại: +27 (0)12-346-8083

Fax: +27 (0)12-346-8507

Di động: +27 (0)66-548-9233

Email: haipham.vntrade@gmail.com ; za@moit.gov.vn 

VĂN PHÒNG QUÂN VỤ

Địa chỉ: 302 Nicolson street, Brooklyn, Pretoria, South Africa

7.  Thượng tá Trần Văn Hiếu, Tùy viên quốc phòng

Điện thoại: +27 (0)12-460-8863

Fax: +27 (0)64-861-7070

Email: hieutranvnda@gmail.com

8.  Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tùy viên quốc phòng

Điện thoại: +27 (0)12-460-8863

Fax: +27 (0)12-460-8872

Di động: +27 (0)76-712-1084

Email: npat10081972@gmail.com

9. Thượng tá​​ Nguyễn Hồng Hải, Trợ lý Tùy viên quốc phòng

Điện thoại: +27 (0)12-460-8863

Fax: +27 (0)12-460-8872

Di động: +27 (0)76-975-2812

Email: honghainguyenmond@gmail.com  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​