ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NAM PHI

- Địa chỉ: 87 Brooks street, Brooklyn, Pretoria, South Africa.

- Tổng đài: + 27 (0)12-362-8119, + 27 (0)12-362-8118

- Điện thoại bảo hộ công dân: +27 (0)62-433-7298      

- Fax: + 27 (0)12-362-8115

- Email: embassy@vietnam.co.za

- Website: https://vnembassy-pretoria.mofa.gov.vn

​DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO

1. Ông Hoàng Văn Lợi, Đại sứ 

Điện thoại: +27 (0)12-362-8119 (101) 

Email: hoangloi_vp@mofa.gov.vn

2. Ông Phạm Thành Chương, Bí thư thứ nhất

Điện thoại: +27 (0)12-362-8119 (102)

Di động: +27 (0)62-029-5112

Email: phamthanhchuong1961@gmail.com

3. Bà Phương Phương Linh, Bí thư thứ hai

Điện thoại: +27 (0)12-362-8119 (103)

Di động: + 27 (0)84-440-1256

Email: pplinh9@gmail.com

4. Bà Đào Thị Mai Anh, Bí thư thứ hai

Điện thoại: + 27 (0)12-362-8119 (104)

Di động: +27 (0)62-433-7298

Email: maianhmofa2018@gmai.com

VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ

Địa chỉ: 198 Silver Oak Avenue, Waterkloof, Pretoria, South Africa

5.  Ông Đào Mạnh Đức, Bí thư thứ ba, Trưởng Văn phòng

Điện thoại: +27 (0)12-346-8083

Fax: +27 (0)12-346-8507

Di động: +27 (0)76-284-1318

Email: za@moit.gov.vn; daomanhduc@gmail.com

6. Bà Lê Thu Quỳnh, Tùy viên thương mại

Điện thoại: +27 (0)12-346-8083

Fax: +27 (0)12-346-8507

Di động: +27 (0)72-537-6008

Email: quynhLT@moit.gov.vn

VĂN PHÒNG QUÂN VỤ

Địa chỉ: 302 Nicolson street, Brooklyn, Pretoria, South Africa

7.  Đại tá Trịnh Ngọc Đại, Tùy viên quốc phòng

Điện thoại: +27 (0)12-460-8863

Fax: +27 (0)12-460-8872

Email: Trinh_dai@yahoo.com

8.  Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tùy viên quốc phòng

Điện thoại: +27 (0)12-460-8863

Fax: +27 (0)12-460-8872

Di động: +27 (0)76-712-1084

Email: npat10081972@gmail.com

9. Thiếu tá Trịnh Kế Văn, Trợ lý Tùy viên quốc phòng

Điện thoại: +27 (0)12-460-8863

Fax: +27 (0)12-460-8872

Di động: +27 (0)60-699-4273

Email: vantrinhke@gmail.com


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​