​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nam Phi

LuongThanhNghi.jpg 
Vũ Văn Dũng


Thông tin cá nhân

Đại sứ Vũ Văn Dũng sinh năm 1960.Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong công tác đối ngoại. 

Ông đã lập gia đình và có con.

Học vấn

Tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) năm 1983.
Bằng Thạc sỹ Quan hệ Quốc tế, Đại học George Washington, Hoa Kỳ (1998), Bằng Thạc sỹ Quản lý công Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Việt Nam .
Thông thạo tiếng Anh.

Sự nghiệp Ngoại giao

Tháng 11 năm 2016, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Nam Phi, kiêm nhiệm Cộng hòa Namibia, Cộng hòa Zimbabwe, Cộng hòa Botswana, Vương quốc Swaziland, Vương quốc Lesotho. Trước đó, ông là phó tổng biên tập Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại Giao.
  
Đại sứ Vũ Văn Dũng bắt đầu công tác trong ngành Ngoại giao từ năm 1983 tại Vụ Thông tin và báo chí. Năm 1992, ông được cử làm Tùy viên Chính trị, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. Từ năm 1996 đến năm 2013, ông làm chuyên viên ban Thư ký ASEAN rồi là Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại Giao. Năm 2010 ông được cử làm Tham Tán, Công sứ tại ĐSQ Việt nam tại Hà Lan sau đó là Phó Tổng Biên tập Báo Thế giới và Việt Nam từ năm  2014. 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​