​​​Tiểu sử
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nam Phi

 
Hoàng Văn Lợi


​​

Họ và tên: HOÀNG VĂN LỢI

Năm sinh : 1963

Trình độ: Thạc sỹ chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Cử nhân, Học viện Quan hệ quốc tế.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Hôn nhân: Đã có gia đình và hai con


11/2014 – Nay 

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao

9/2013 – 10/2014 

Trưởng phòng, Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống ngoại giao, Bộ Ngoại giao

10/2012 – 8/2013 

Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Ngoại giao

02/2009 – 9/2012 

Tham tán, Người thứ hai; Đại sứ quán Việt Nam tại Ít-xra-en

7/2008 – 01/2009 

Trưởng phòng, Văn phòng Bộ Ngoại giao

3/2004 – 6/2008 

Chuyên viên, Văn phòng Bộ Ngoại giao

11/2000 – 02/2004 

Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

9/1995 – 10/2000 

Nhân viên, Vụ Tổng hợp đối ngoại, Bộ Ngoại giao

4/1992 – 8/1995 

Nhân viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a

01/1994 – 3/1992

Nhân viên, Bộ Ngoại giao

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​