​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA VIỆT NAM - NAM PHI:

Ngày 22/12/1993 Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao

- Việt Nam và Nam Phi ký Hiệp định thương mại song phương 4/2000.

- Tháng 11/2004 hai bên đã ký "Tuyên bố chung về Đối tác vì hợp tác và phát triển", "Hiệp định thành lập Diễn đàn Đối tác Liên Chính phủ hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá, KHKT", Thoả thuận thành lập UB thương mại hỗn hợp" và "Thoả thuận hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp".

- Tháng 5/2007, nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nam Phi hai bên đã ra "Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CH Nam Phi", ký "Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ", "Hiệp định hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nam Phi", "Biên bản phiên họp thứ nhất Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam – Nam Phi".

- Hai bên đang thảo luận, đàm phán về Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế song trùng.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​