Sách “Bộ Ngoại giao: 70 năm xây dựng và phát triển (1945-2015)”

"Xây dựng một cuốn sách nói về quá trình phát triển của Bộ Ngoại giao thực sự là mong muốn của các thế hệ lãnh đạo, cũng như cán bộ nhân viên của Bộ Ngoại giao. Cuốn sách sẽ phản ánh sự phát triển của Bộ Ngoại giao qua các thời kỳ cũng như đóng góp của Bộ Ngoại giao vào công tác đối ngoại chung của Đảng, Nhà nước." - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh

 

Xin mời nhấp chuột vào các tệp đính kèm để tải về nội dung sách và Phụ bản của sách.

 

Attachment files:
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​